//
czytasz...

Aktualności

Historia Parafii

Najazd Mongołów 1241 – 1260
1200 – 1280
Tworzenie się osady
1260 – 1290
Budowa pierwszego kościoła
1295 – 1305
Powstaje księga „Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis” gdzie istnieje pierwsza wzmianka o Przyszowicach.
1342
W Przyszowicach mieszka około 40 rodzin chłopskich i istnieje kościół parafialny – mieszkańcy płacą „świętopietrze”.
Najazd Husytów 1419 – 1436.
1350
Po spaleniu kościoła parafialnego przez Husytów budowany jest kościółek p.w. św. Krzyża (hipoteza).
1500
Budowa murowanego kościoła przez rodzinę Przyszowskich
ks. Melchior Przyszowski
(? – 1551)
1524
Melchior Przyszowski – pierwszy odnotowany proboszcz Przyszowic
1537
Gierałtowscy, jako protestanci budują kościół p.w. św. Krzyża, (hipoteza)
1570
rodzina Przyszowskich funduje kielich mszalny i dzwony
1621
testament – Piotra Przyszowskiego  - chce być pochowany w wybudowanej przez siebie kaplicy przy kościele parafialnym. Jednakże zostaje pochowany w Gliwicach
1624 – 1644
ks. Bartłomiej Bagiński
1638
zakopanie dzwonów
Wojna trzydziestoletnia  1618 – 1648.
(1626 r. na Górny Śląsk wkraczają wojska
Ernesta Mansfelda)
1624 – 1644
ks. Bartłomiej Bagiński
1641 – 1640
dewastacja murowanego kościoła parafialnego, pozostaje murowana zakrystia i kaplica
1647 – 1651
ks. Grzegorz Mikulski
1656
testament Joachima Przyszowskiego – chce być pochowany w kaplicy; przeznacza 50 talarów na remont kościółka,
1651 – 1660
ks. Marcin Giecka
1698
właścicielem Przyszowic zostaje Stanisław Paczyński
1676  - 1679
budowa drewnianego kościoła  przez małżeństwo Marii Przyszowskiej i Stanisława Paczyńskiego oraz właściciela Makoszów Gabriela Kwiatkowskiego
1676 – 1713
ks. Grzegorz Pendzich
1679
wizytacja biskupia – już w kościele św. Mikołaja
1680
odnalezienie dzwonów
1687
wizytacja biskupia
1687
pożar trawi całą farą razem z wszystkimi dokumentami
1719
wizytacja biskupia (mowa o kaplicy i zakrystii)
1713 – 1736
ks.  Antoni Chudek
1728
utracona ziemia organisty
Wojny śląskie 1740 – 1763
1741 – 1774
ks. Bernard Brożek
1803
Przyszowice kupuje Franciszek Gally
1774 – 1813
ks. Melchior Opolski
1815
Właścicielką Przyszowic zostaje Katarzyna Galli, żona Carla von Raczeck
Wojna prusko – francuska 1870 – 1871
1862 – 1890
ks. Edward Frank
1905
Przebudowa kościoła p.w. Św. Mikołaja
1891 – 1918
ks. Augustyn Krakowski
I wojna światowa 1914 – 1919
Powstania Śląskie 1919 – 1921
1918 – 1922
Ks. Franciszek Dzierżoń
1937
przeniesienie drewnianego kościoła
p.w. św. Mikołaja do Borowej Wsi
1922 – 1941
ks. Franciszek Pogrzeba
1938
Budowa kościoła p.w. św. Jana Nepomucena
II wojna światowa  1939 – 1945
1945
Płonie stara szkoła (organistówka) i zabudowania probostwa, pałac s. jadwiżanek
1941 – 1978
ks. Kazimierz Grajewski
1957
przeniesienie kościóka p.w. św. Krzyża na Kubalonkę

Post a Comment

HTML tags are not allowed.