//
czytasz...

Aktualności

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 01 – 08.07.2012R.

01.07.2012 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za ++ Annę Dudło w r.śm., męża Jana, rodziców, teściów, rodzeństwo Franciszka i Apolonię Malcherczyk i d.wcz.c.
9.30 Za ++ męża Emila Piszczelok, teściów Ryszarda i Elżbietę Plaza, syna Ryszarda i pok.
9.30 Za + Alfonsa Kozłowskiego – dar od rodzin Pilny i Piszczelok.
11.00 Za ++ Małgorzatę Kruszyna na pam.ur., rodziców Alberta i Annę Skorupa, Wiktorię Krawiec, pok. Kruszyna, Skorupa i Kuchta.
11.00 Do Op. B. w iint. Bartłomieja Józefa Kowol z okazji chrztu św.
02.07.2012 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
18.00 Za ++ Tomasza Piszczelok, Ernesta i Bertę Szołtysek, Herberta i Reginę Lomania, Kajetana i Julię Krzysteczko i d.wcz.c.
18.00 Za ++ Wincentego i Zofię Kleczka, córkę Annę, męża i syna, synów, synową i d.wcz.c.
ks. Emeryt Za + + Henryka Klimek w 3r.śm., rodziców i pok.
03.07.2012 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
7.00 Za ++ Agnieszkę i Karola Biskup, synów Henryka o Eugeniusza, wnuków Marcina i Jarosława, zięcia Stefana, Marię i Adama Piecha, zięcia Wiktora, pok. i d.wcz.c.
7.00 Za ++ Erwina Długosza, rodziców z obu stron, księdza Sawickiego i d.wcz.c.
04.07.2012 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
18.00 Za ++ Jana Sobota w r.śm., jego rodziców, rodzeństwo, zięcia Jerzego, teściów Bertę i Jana, syna, synową, zięcia i d.wcz.c.
18.00 Za ++ Huberta Wyżgoł i Rudolfa Kuś – dar od znajomych i sąsiadów.
ks. Emeryt Za + Krystynę Siwy – dar od znajomych i sąsiadów.
05.07.2012 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7.00 W intencji Margaretek i ich rodzin oraz o nowe powołania Kapłańskie i zakonne.
7.00 Za + Elżbietę Hajduk na pam.ur.
ks. Emeryt Za + Józefa Zaremba – dar od sąsiadów z ul. Polnej.
06.07.2012 PIĄTEK – WSP. BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
15.00 Ślub rzymski: Anna Baldy – Jakub Wesoły
18.00 Za ++ Marię i Michała Sobel, syna Józefa, żonę Helenę, zięciów Bolesława i Ernesta, Kornelię Krzysteczko, Genowefę Sobel, dziadków i d.wcz.c.
18.00 Za + Huberta Dubietko w 1r.śm.
07.07.2012 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
11.00 Ślub rzymski: Dorota Stachowiak – Jakub Musioł
12.00 Ślub rzymski: Monika Blatnik – Jacek Matuszczyk.
14.00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny i Marka z ok. 25 r. ślubu.
18.00 Za ++ Ryszrda Dworaczek, rodziców, teściów, dziadków, Martę i Jana Owcarz i pok.
08.07.2012 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za ++ Emila Adamczyk na pam.ur., żonę Elżbietę, Edwarda Tkaczuk, Jana Niemiec, dziadków z obu stron, pok. Adamczyk, Kruszyna, Tkaczuk i d.wcz.c.
9.30 Za ++ Stefanię Lomania na pam.ur., męża Eryka, rodziców, teściów, Rozalię, Rzepka, Olgę i Gerarda Wyżgolik i d.wcz.c.
9.30 Za ++ Waleriana Sobota, syna Krzysztofa, rodziców, teściów, brata, siostrę, 3 szwagrów, Bernarda Molata, Genowefę, Bernarda Cudowski, pok. Sobota, Musioł, Kaczmarczyk.
11.00 Za ++ Maksymiliana Pilny w r.śm., na pam.ur., rodziców, teściów, brata, siostrzeńca i pok.
Intencje wakacyjne:
06.07. Za ++ Janinę Piecha w 5r.śm., zięcia Bogusława Moś, ojca Alberta Swoboda, Marię Anastazję i Wilhelma Piecha i d.wcz.c.
07.07. Do Op. Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty Wolny z okazji 88r. Urodzin.

Post a Comment

HTML tags are not allowed.